Aromaty

Zgodnie z obowiązującym prawem aromaty, lub inaczej środki aromatyzujące, są to dodatki nadające zapach bądź smak produktom żywnościowym. Aromaty jako dodatki dzielimy na następujące grupy: substancje aromatyczne – substancje chemiczne o właściwościach aromatyzujących w tym: Naturalne – otrzymywane w wyniku odpowiednich procesów fizycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych z surowców nieprzetworzonych jak i po przetworzeniu. Aromaty naturalne…